Dealflow

Din personliga marknadsplats

Ta del av investeringserbjudanden

DealFlow är affärsmöjligheter som riktas unikt till dig

På DealFlow kan du enkelt ta del av investeringserbjudanden som riktas till dig. Högst prioritet har naturligtvis tilldelade teckningsrätter och investeringserbjudanden från bolag som du redan är delägare i, t.ex. nyemission av aktier med företrädesrätt till existerande ägare. Det kan dock också vara investeringserbjudanden från bolag som gärna ser just dig som en ny delägare, t.ex. i samband med en pre-IPO eller annan investeringsrunda.  Det skulle också kunna vara ett erbjudande om att teckna personaloptioner, konvertibler eller inbjudan om att delta i annat incitamentsprogram.

Vi tror starkt på att investerare är olika. Kombinationen av t.ex. nuvarande innehav, investeringshistorik, intressen, riskprofil och personliga och professionella kontaktnät gör att de flesta investerare skiljer sig åt i något avseende. Självfallet kommer det många gånger vara fler än du som kan mottaga ett investeringserbjudande, men kombinationen av de erbjudanden som riktas till dig kommer sannolikt att vara unikt. Det vet du säkert redan, men du är unik!

Precis som din spellista med musik är din, så är DealFlow DIN marknadsplats med DINA investeringserbjudanden.

Men tänk på att det behövs två för att dansa tango. Precis som bolagen anstränger sig för att presentera sig i sin allra bästa dager, så kan det finnas ett värde i att även du att presenterar dig själv för att få access till de allra mest spännande investeringarna.

T.ex. kan det vara ett bolag som önskar göra en ägarspridning inför en börsintroduktion. I detta fall är det viktigt för bolaget att alla som tecknar har korrekta och aktuella VP-konto/depåuppgifter, inklusive kontaktinformation till ditt kontoförande institut. De kan då välja att begränsa erbjudandet till de potentiella investerare som har verifierat dessa uppgifter i sin användarprofil hos Reguity. Har du då inte gjort detta kommer du inte att få del av detta erbjudande.

Ett annat specialfall när bolaget kan ställa extra höga krav är när bolagets huvudägare delar ut värdepapper GRATIS till speciellt utvalda investerare. Även om detta låter både konstigt och kontraproduktivt, så förekommer detta oftare än vad man kan tro. Naturligtvis ställer de då krav på att mottagarna explicit har godkänt att ta emot värdepapper gratis, men även att de har uppgett helt kompletta uppgifter. Huvudägarens motiv till att dela ut värdepapper gratis kan t.ex. vara att snabbt uppnå listningskrav avseende spritt ägande på en handelsplats. I inloggat läge, under Mina inställningar kan du ta del av information om vad Du behöver göra för att få chansen att erhålla värdepapper utan kostnad. Om ett sådant erbjudande riktas till dig, så kommer du att hitta det under DealFlow – sekundärmarknad, eftersom det då handlar om existerande aktier.

Teckna nyemitterade värdepapper

DealFlow primärmarknad

Under avsnittet DealFlow primärmarknad kan du hitta erbjudanden om att teckna nyemitterade värdepapper, som riktas till dig. Det kan vara ifrån bolag i olika tillväxtfaser, med olika motiv för att finansiera sina bolag. I vissa fall kan det vara bolaget självt som ansvarar för sin kapitalanskaffning, andra gånger kommer det tydligt framgå att finansieringen sker i samarbete med etablerade fondkommissionärer, emissionsinstitut, corporate finance firmor eller crowdfunding operatörer.

På DealFlow sidan kommer du att kunna ta del av erbjudanden att investera i olika sorters värdepapper:

 • aktier (stam, A, B, pref eller annan aktieslag)
 • optioner (teckningsoptioner, personaloptioner)
 • warrents
 • obligationer
 • konvertibler

Gemensamt för DealFlow primärmarknad är att det är nyemitterade tillgångar som hjälper bolagen att finansiera sin verksamhet, antingen genom att öka det egna kapitalet (equity) eller genom olika former av låneprodukter (debt).

För din del betyder det att DealFlow primärmarknad kan hjälpa dig i din strävan att bygga en diversifierad portfölj av onoterade tillgångar som innehåller en mix av olika typer av värdepapper, fördelat på olika branscher och geografisk hemvist.

Några avslutande ord i all välmening:

 1. Investera enbart i tillgångar som du förstår
 2. Investera bara i bolag som leds av personer som du litar på
 3. Investera inte större belopp än vad du har råd att förlora
 4. Är du osäker, ta hjälp av en finansiell rådgivare med tillstånd från Finansinspektionen, din bank, din advokat eller din revisor.

Köp/sälj existerande värdepapper

DealFlow sekundärmarknad

Under avsnittet DealFlow sekundärmarknad kan du hitta erbjudanden som riktas till dig om att teckna existerande värdepapper. Erbjudande kan komma från ägare i bolag i olika tillväxtfaser, med olika motiv som t.ex. att sprida ägandet i sina bolag ytterligare, det kan vara erbjudande om att köpa eller att få t.ex. aktier gratis. Det är också ganska vanligt förekommande att transaktioner sker i så kallade Special Purpose Vehicle (SPVs), d.v.s. bolag som skapats i syfte att äga aktier i ett målbolag. I dessa fall är det då vanligt att teckningserbjudande sker i värdepapper som redan är emitterade.

Var uppmärksam på vilken sorts värdepapper så som finns tillgängligt:

 • aktier (stam, A, B, pref eller annan aktieslag)
 • optioner (teckningsoptioner, personaloptioner)
 • warrents
 • obligationer
 • konvertibler

I ett inledande skede kommer sekundärhandel enbart tillåtas om detta sker i aktivt samarbete mellan emittenten, dvs bolaget som ursprungligen har utgett värdepappret, och den eller de ägare som avser att avyttra. Det kommer också framgå att framgå om sekundärhandeln sker i samarbete med etablerade fondkommissionärer, emissionsinstitut, corporate finance firmor eller crowdfunding operatörer.

Håll gärna utkik i din depå… inom kort kommer det att finnas möjlighet att både köpa och sälja existerande värdepapper. Genom att starta din kostnadsfria depå redan idag, så försäkrar du dig om att inte gå miste om några affärsmöjligheter.

Precis som för primärmarknaden så vill vi i all välmening även påminna om:

 1. Investera enbart i tillgångar som du förstår
 2. Investera bara i bolag som leds av personer som du litar på
 3. Investera inte större belopp än vad du har råd att förlora
 4. Är du osäker, ta hjälp av en finansiell rådgivare med tillstånd från Finansinspektionen, din bank, din advokat eller din revisor.

Gratis digital aktiebok till ditt egna bolag