News

TOP NEWS

LATEST NEWS

oktober 20, 2021 in Nyheter

NVR underlättar KYC-arbetet för verksamhetsutövare och företag

Reguity Group AB (”Reguity”) driver sedan 2006 Nordiska Värdepappersregistret, NVR.se, en digital aktiebokstjänst för onoterade aktiebolag. NVR hjälper 10 000-tals små- och medelstora aktiebolag att snabbt och enkelt föra aktiebok…
Read More
oktober 6, 2021 in Nyheter

Stark digitaliseringstrend när nyföretagandet fortsätter att öka

…fler företagare har insett vikten av en digital aktiebok som underlättar för bolagens styrelser att uppfylla Aktiebolagslagens krav …   Färsk statistik från Bolagsverket visar att antalet nyregistrerade aktiebolag i…
Read More
augusti 31, 2021 in Nyheter

Rekordtillströmning av nya kunder under sommaren 2021

Det är mycket glädjande att konstatera att rekordmånga bolag har anslutit sig till någon av NVRs aktiebokstjänster under sommaren 2021. Jämfört med motsvarande period förra året är det en tillväxt…
Read More
juni 10, 2021 in Nyheter

Reguity Group AB (publ) i partnersamarbete med Aros Kapital AB

Reguity har ingått samarbete med Aros Kapital AB, där Reguity under varumärket G23.EU erbjuder Aros smidiga och trygga företagslån, som garanteras av EU.   Aros Kapital erbjuder trygga företagslån med…
Read More
maj 31, 2021 in Nyheter

DirecThor – en gratistjänst för bolagets styrelseledamöter

DirecThor är en supersmidig gratistjänst som ger styrelsens ledamöter automatisk access till bolagets digitala aktiebok. På detta sätt underlättas styrelseledamöternas granskningsansvar och du som administratör slipper att dela ut observatörsrättigheter…
Read More
mars 25, 2021 in Nyheter

Administrativa missar i företagets aktiebok kan ge fängelse – något många styrelseledamöter inte känner till

Antalet nystartade aktiebolag exploderar och statistik från Tillväxtverket visar på en ökning med 14 procent från året innan, vilket är rekordhögt. Av de 73 500 företag som startades bara under…
Read More
mars 3, 2021 in Nyheter

FundRacer – revolutionerande effektiv tjänst för kapitalanskaffning från Reguity Group

FundRacer är en ny tidssparande och kostnadseffektiv tjänst i NVR som underlättar för bolag vid emittering av nya värdepapper; såsom aktier, optioner, konvertibler, obligationer eller andra derivat. Oavsett om du…
Read More
februari 15, 2021 in Nyheter

Miljontals onoterade bolag kan nu använda NVR

Nu är det inte bara svenska, danska och engelska bolag som kan använda Reguity's online tjänster, utan nu vi kan även välkomna bolag från Europa och resten av världen. "Det…
Read More
februari 11, 2021 in Nyheter

Reguitys VD Henrik Kristensen blir intervjuad av Revisionsvärlden

Specialisten på digitala aktieböcker, Reguity Group, lanserar AudiThor, en tjänst som ger automatiskt access till klienternas (digitala) aktieböcker. Tanken är att revisorn ska slippa att fråga efter och samla in…
Read More
februari 3, 2021 in Nyheter

AudiThor – en unik tjänst för revisorer

AudiThor är en tjänst som underlättar revisorers granskningsarbete avseende klientbolagets lagstadgade ansvar att föra en korrekt aktiebok i enlighet med Aktiebolagslagens ”skall” krav. AudiThor ger dig, som revisor, automatiskt access…
Read More