För Utvecklare

Kontakta oss om du har frågor angående API

Reguity API

Vill du bygga en koppling med ett externt system?

Vad är Reguity API?
Vårt API är ett gränssnitt för kommunikation mellan vårt system och andra system. Det är ett sätt att öppna upp möjligheten för användare i vårt system att för deras räkning dela med sig av möjligheten att interagera med data i vårt system med tredjepartsapplikationer. Det kan exempelvis vara att bygga en koppling som visar information om antal ägare och aktiekapital på företagets hemsida, integration med crowdfunding operatör, fondkommissionär, bank eller liknande.

Hur gör jag?
En programmerare kommer att behöva bygga kopplingen. Om du inte har kunskaperna själv så behöver du anlita en programmerare. En fördel är då om han/hon tidigare har erfarenhet av JSON, GraphQL och OAuth.

Kom igång
Om du vill veta mer och komma igång med Reguity API, kontakta oss på api@reguity.com.

Allt du behöver veta om digital aktiebok