FundRacer är en ny tidssparande och kostnadseffektiv tjänst i NVR som underlättar för bolag vid emittering av nya värdepapper; såsom aktier, optioner, konvertibler, obligationer eller andra derivat. Oavsett om du skall rikta ett erbjudande om att teckna personaloptioner till en handfull medarbetare, erbjuda nyemission av aktier till existerande ägare eller göra en spridningsemission till många nya investerare (Crowd funding eller s.k. preIPO), sparar bolaget tid och pengar med hjälp av FundRacer.

 

Primärt består FundRacer av två samverkande delar: dels automatiseras hela emissionsprocessen med teckning, kommunikation, distribution av meddelanden och värdepapper, dels möjliggörs segmentering till vilka som skall få ta del av erbjudandet om att teckna, som sker under DealFlow i vår värdepappersdepå VPZ*.

Det finns också möjlighet att enbart använda funktionen DealFlow för att exponera en kampanj eller spridningsemission. Teckning och distribution av värdepapper hanteras då av extern annan part, t.ex. en fondkommissionär eller en crowdfunding-operatör.

”FundRacer utgör verkligen kärnan av vad Reguity gör – RegTech och Equity. Genom att systematiskt ta bort manuella processer, så minimeras felkällor och kostnader, samtidigt som investerarna får snabbare och mer korrekt information. FundRacer är verkligen en revolutionerande och effektiv lösning”, säger Henrik Kristensen, VD på Reguity Group AB (publ).

Du hittar mer information om FundRacer här.

*VPZ är en personlig värdepappersdepå som är gratis för dig som investerare och visar en sammanställning av alla dina onoterade tillgångar; såsom aktier, optioner och övriga värdepapper eller rättighet, i de aktiebolag som valt att föra digital aktiebok genom någon av Reguity Group’s aktiebokstjänster.

Om Reguity

Reguity Group är Nordeuropas största operatör av internetbaserade system för värdepappersregister och ägarhantering med inriktning mot företag som inte är börsnoterade. Äger och driver bl.a. NVR.se och VPZ.se