Hybridstämma

Vi hjälper dig gärna att spara tid och pengar

Läs mer nedan hur enkelt det är att kommer igång. Du får också gärna kontakta oss om du har ytterligare frågor.
Registrera ditt företag här
Intresset för digital kommunikation har ökat generellt och nu går den även framåt inom finansiella tjänster. Ett mycket viktigt tillämpningsområde är att göra det möjligt för aktieägare att utöva sina rättigheter som kommer med själva äganderätten. Detta, i kombination med nedgången i aktieägarnas närvaro som kan bli till följd av Corona eller Covid-19 pandemin är det inte är någon överraskning att intresset för hybridmöten ökat explosionsartat.
Oavsett om det är en kommande årsstämma eller extra bolagsstämma, kan Nordiska Värdepappersregistret hjälpa dig att göra din nästa hybridstämma till verklighet med vår tjänst Hybridstämma.

Vad kan en hybridstämma betyda för ditt företag?

Nordiska Värdepappersregistret

Transparens

Se röstning (i realtid)

Nordiska Värdepappersregistret

Omedelbar

Automatiska rapporter och full spårbarhet

Nordiska Värdepappersregistret

Inkluderande

Alla aktieägare får chansen att delta oavsett geografiskt avstånd eller pga Coronakris

Nordiska Värdepappersregistret

Säkert

Bankid inloggning och krypterade cloud servrar

Digital aktiebok skapar ordning

Vad är Hybridstämma?

Ett hybridmöte är en korsning mellan ett fysiskt och virtuellt möte, som gör att dina aktieägare kan välja mellan att delta på mötets fysiska plats eller att vara involverade på distans från sin smartphone, surfplatta eller dator. Detta undanröjer behovet av att alla är på en plats och öppnar upp möjligheten för högre deltagande och engagemang och säkerställer att alla aktieägare kan utöva sina rättigheter.

Lösningar för digitala möten kommer att fortsätta att öka i populariteten när vi fortsätter vår övergång till ett verkligt digitalt landskap eftersom de främjar innovation, inkludering och öppenhet. Vi ser att denna tjänst kommer att vara ett naturligt komplement även i ett post Covid-19 samhälle.

Varför ska mitt företag anordna en hybridstämma?

Att ge aktieägare likvärdiga möjligheter att utöva det inflytande över bolaget som följer med aktieinnehavet är en självklarhet. Oavsett om svårigheter uppstår på grund av fysiskt avstånd till bolagets säte, eller svårigheter som kommer med att det kan vara svårt att få ledigt från ordinarie arbete för att delta i en viktig omröstning på en stämma, så har bolaget en skyldighet att verka för att så många aktieägare som möjligt skall beredas möjlighet att delta på stämman. I tider där social distansering dessutom förespråkas av myndigheter, är det ännu viktigare.

Principen om likabehandling handlar också om att alla aktieägare skall få en möjlighet att utöva sina rättigheter, utan att vissa på grund av avstånd, ålder eller annan anledning skall dra på sig onödiga kostnader som inte står i proportion till deras innehav. En hybridstämma kommer att spara tid och pengar för alla aktieägare.

Hur funkar det?

Det har aldrig varit lättare att anordna en hybridstämma! Logga in för att komma igång.

Order/beställning

Steg 1: Bestäm dag och klockslag för stämma, samt fastställ samtliga mötespunkter. Det finns färdiga mallar att utgå ifrån både för ordinarie årsstämma och för extra stämma. Avsluta med att klicka på ”skapa” för att skapa en order av denna tjänst.

Steg 2: Slutför order/beställning. Bekräftas med e-post till administratören

Före mötet

Steg 1: Bjud in till hybridstämma … e-post med anmälningslänk skickas till samtliga aktieägare med fungerande e-postadress. Administratören kan löpande följa vilka som har anmält sitt deltagande, samt skicka påminnelser till de som ännu inte har anmält sig.

Mötesdagen

Steg 1: När mötet skall starta, så klickar administratören på knappen ”starta mötet”. Detta betyder att inga fler mötesanmälningar tas emot. I samma ögonblick skapas även en röstlängd som skickas ut tillsammans med en länk för röstningsformulär till samtliga anmälda deltagare. Stämmodeltagarna kan där rösta för/emot styrelsens förslag.

Steg 2: När stämman avslutas, så stoppas allt röstningsförfarande. En rapport skickas till administratören där röstningstal sammanställs för varje beslutspunkt. Administratören kan även se exakt hur var och en har röstat på alla punkter.

Digitalisera aktieboken innan stämman