Idag lanserar Reguity Group AB den digitala kostnadsfria depåplattformen VPZ.se som möjliggör bättre investeringar i Sveriges tusentals onoterade företag. Plattformen ger en total överblick för onoterade aktieinnehav och öppnar samtidigt upp för investeringar i blivande svenska ”unicorns” långt innan de noteras. Samtliga aktieböcker i Nordiska Värdepappersregistret ansluts.

Det har sedan länge funnits plattformar och verktyg som hjälper ägare och investerare i börsnoterade bolag att få en överblick över sina investeringar. Samma typ av tjänster för onoterade aktieinnehav har dock saknats, varför Reguity Group AB (publ) bestämde sig för att skapa den digitala depåplattformen VPZ.se. Plattformen gör aktieöverlåtelser enkelt och erbjuder samma transparensoch säkerhet vid investeringar i onoterade privata företag som i noterade publika aktiebolag. Dessutom är det en plattform för bolag-ägarkommunikation och för exponering av nya investeringsmöjligheter.

– Vi såg en situation som inte fungerar inte särskilt effektivt – trots att onoteradeföretag, som står för över 50 procent av privat BNP i Sverige, blir en allt viktigare investeringsklass. Ökade complience-krav bidrar samtidigt till att många bolag väljer att skjuta på planerna att notera de egna aktierna på en marknadsplats. Därför skapade vi VPZ.se, en plattform som ger en komplett överblick i realtid och presenterar investeringshistorik för de som investerat i onoterade bolag, säger Henrik Kristensen, grundare och vd för Reguity Group AB som äger tjänsten VPZ.se.

VPZ.se skapar möjligheter för investerare att komma in i onoterade bolag som kan ge hög avkastning. Fördelarna är stora, förklarar Henrik Kristensen.

– Det skapas enorma värden i dessa företag, värderingarna är lägre och det är många tusen företag som skulle kunna gå ännu bättre om de bara fick en bättre access till riskkapital. Det får man via VPZ.se.

Därför är NVR ansluten till den nya depåplattformen, som är kostnadsfri och fungerar som en plats där man enkelt och effektivt kan kommunicera med företag och ägare samt skapa nya affärskontakter. All information finns samlad påett och samma ställe och användare loggar enkelt in på www.vpz.se med BankID för att få access till innehaven. Depån erbjuder också funktioner för kommunikation mellan bolag och ägare och Deal Flow där onoterade företag utlyser nya investeringsmöjligheter.

– VPZ.se är som ett Avanza för onoterade bolag. Plattformen är inte bara ett positivt tillskott för alla som investerar i svenska privatägda företag. Vi tror att detta kommer att bidra till en förbättring av transparens, värdering och kommunikation mellan ägare och leda till fler och bättre pre-IPOs, avslutar HenrikKristensen.

Besök www.vpz.se för att läsa mer eller för att skapa din egen depå med olistade innehav.

För mer information, kontakta:

Henrik Kristensen, Vd

Reguity Group AB (publ)

+46 (0)733-311103