Idag lanserar Nordiska Värdepappersregistret (”NVR”) och Göteborg Corporate Finance (”GCF”) ett samarbete i syfte att göra investeringar i onoterade företag mer attraktiva.

Investeringar i onoterade företag har vuxit fram som en egen tillgångsklass, och är idag det investeringsområde som växer snabbast. Men medan det sedan länge funnits system som hjälper ägare och investerare i börsnoterade bolag att få en överblick över sina investeringar saknas motsvarande tjänster för investeringar i privata bolag. Det ändrar samarbetet mellan NVR och GCF på.

Tillsammans kommer NVR och GCF hjälpa privata företag att digitalisera sina aktieböcker och erbjuda samtliga ägare och investerare en gratis aktiedepå som samlar samtliga onoterade innehav hos www.vpz.se. Depån ser ut och fungerar på samma vis som en depå för börsnoterade värdepapper men har också funktionalitet för meddelanden från företagen.

– Trots att investeringar i onoterade företag blir en allt viktigare investeringsklass ser vi en situation som fungerar dåligt, där företagen lastas med pappersarbete och där investerare inte ser vilka aktier de äger eller ens om de fått de aktier de köpt tilldelade. Tillsammans erbjuder vi nu ett helt integrerat och papperslöst system som i stort sett är automatiserat och inte kräver massa manuell handpåläggning. Det minskar felkällorna, ökar transparensen och attraktiviteten i investeringar i onoterade företag, säger Henrik Kristensen, grundare och vd för Reguity Group AB som äger NVR och www.vpz.se.

– Vi ser en stor nytta för våra bolag att nyttja NVRs tjänster, att erbjuda en digital aktiebok och bolagets aktieägare en depå där man kan ha koll på alla investeringar i onoterade bolag skapar en ökad trygghet men ökar även attraktiviteten att vara med som ägare i tidigare skeden på en publik resa. När bolaget sedan är moget finns stora fördelar när man tar nästa steg på sin resa mot en notering i och med att aktieboken är i ordning och kan lätt transfereras över i EuroClear, säger Carl-Magnus Kindal på GCF.

 

Besök www.gcf.se för att läsa mer om GCF.

Besök www.vpz.se för att läsa mer eller för att skapa din egen depå med olistade innehav.

För mer information, kontakta:

Henrik Kristensen, VD
Reguity Group AB (publ)
+46 (0)733-311103

Carl-Magnus Kindal, VD
Göteborg Corporate Finance AB
+46 705 17 05 51