Nyheter

NVR underlättar KYC-arbetet för verksamhetsutövare och företag

By oktober 20, 2021No Comments

Reguity Group AB (”Reguity”) driver sedan 2006 Nordiska Värdepappersregistret, NVR.se, en digital aktiebokstjänst för onoterade aktiebolag. NVR hjälper 10 000-tals små- och medelstora aktiebolag att snabbt och enkelt föra aktiebok online. NVR:s digitala aktiebok på nätet underlättar registreringar av transaktioner och emissioner, förberedelser inför bolagsstämma, hantering av aktiebrev och pantsättning, ägaranalys, rekonstruktion av förlorad aktiebok, samt erbjuder automatisk bevakning av aktieägarnas adresser. NVR:s digitala tjänster är uppbyggda kring vår stabila plattform för digitala aktieböcker som gör det enkelt för alla att göra rätt.

Skyldigheten att föra aktiebok regleras i Aktiebolagslagen, ABL, och är en skyldighet som åligger styrelsen i alla aktiebolag. Vår tjänst underlättar för styrelsen att uppfylla sina skyldigheter och ger dessutom en transparens för såväl styrelse, ägare och revisor genom en ägarförteckning i realtid.

”-En ägarförteckning i realtid kan vara användbar i många fler sammanhang, inte minst i de årliga kontakter företagen har med olika verksamhetsutövare (bank, försäkringsbolag, revisor, advokat, kommuner etc), säger Erik Kullgren, VD för Reguity.

”-I regel kräver verksamhetsutövarna årligen en uppdaterad förteckning av ägare och verklig huvudman för att i sin tur uppfylla lagkraven på kundkännedom, KYC. Med NVR ger vi företagarna möjlighet att logga in, även under sittande möte, för att enkelt ta fram en rapport över huvudägandet i bolaget i realtid. Det finns även möjlighet att låta företagaren ge verksamhetsutövaren en fullmakt att ta del av denna information själva, något som underlättar för såväl företagen som för verksamhetsutövaren.”

”-Vi tror att denna möjlighet skapar förutsättningar för stora effektiviseringar och tidsbesparingar för verksamhetsutövarna i den dagliga verksamheten, både vi onboarding av nya kunder och vid löpande kundkännedomsuppdateringar” avslutar Erik Kullgren

 

Om Reguity Group AB

Reguity Group AB bildades 2005 med ambitionen att göra det lika enkelt att investera i onoterade företag som det är i börsnoterade företag. Sedan dess har Reguity Group AB utvecklats till den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i norra Europa. Äger och driver bl.a. NVR.se och VPZ.se. Läs mer på: www.reguity.com

 

Kontaktinformation Reguity Group AB (publ):

Erik Kullgren

VD

erik.kullgren@reguity.com