19 000 aktieägare i bolag hos NVR

2014-11-13

Det är med glädje, stolthet och en stor portion ödmjukhet som NVR kan meddela att drygt 19 000 unika investerare är delägare i de bolag som för sin aktiebok elektronisk hos NVR.

Bland investerarna finns både statliga och privata professionella aktörer, så som t.ex. Innovationsbron, GU Holding, SEB, Skandiabanken och Stockholm Affärsänglar, så väl som en stor mängd privata bolag och personer.

”Vi ser också en ökande medvetenhet om fördelarna med en elektronisk aktiebok hos marknadens aktörer och vi fortsätter att växa alltsedan tjänsten lanserades 2006.” säger Henrik Kristensen, VD NVR AB.

Om du är intresserad av mer information om hur NVR kan hjälpa Ditt bolag med att värna aktieägarnas intresse, vänligen kontakta NVR:s Vd Henrik Kristensen på e-post: henrik.kristensen@nvr.se eller telefon 0733-311103.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal