Idag 10 år i branschen

2015-10-31

Den 31 oktober 2005, dvs för exakt 10 år sedan, bildades Nordiska Värdepappersregistret AB

Det var då vi formulerade vår mission, vision, affärsidé och målgrupp, som än idag är aktuell:

  • NVR:s mission är att förbättra praxis och få ner transaktionskostnaderna för värdepappersadministration i mindre transaktionstäta bolag, för att på så vis skapa en bättre affärsmiljö för dessa bolag och deras investerare.
  • NVR:s vision är att leda utvecklingen av effektiva, databaserade värdepappersregistertjänster, som riktar sig mot mindre transaktionstäta bolag och vilka leder till lägre transaktionskostnader. I denna vision ligger även ambitionen att mindre transaktionstäta bolag ska erbjudas möjligheten att ingå i avstämningsbaserade register till en för dem rimlig kostnad.
  • NVR:s affärsidé är att erbjuda mindre transaktionstäta bolag effektiva, databaserade tjänster för värdepappersadministration, som möjliggör för dessa bolag att sänka sina transaktionskostnader och möta samtliga lagkrav till en låg kostnad.
  • NVR:s målgrupp är mindre transaktionstäta bolag, vilka huvudsakligen består av kupongbolag, men också till en mindre del av bolag som är eller planerar att bli avstämningsbolag.

Det är mot bakgrund av ovanstående NVR grundades 2005. Behovet av den här typen av tjänster är idag stort och NVR är en aktiv part i den här utvecklingen, och vi bidrar med nytänkande och värdefulla tjänster som förenklar och förbättrar.

Låt oss hjälpa dig också!

För mer information, kontakta NVRs VD Henrik Kristensen på +46 (0)733-311103

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal