NVR lanserar Register för verklig huvudman!

2016-10-26

Idag kan vi stolt meddela att NVR lanserar Register för verklig huvudman på webbplatsen www.verklighuvudman.se. På denna webbplats finns all information man kan behöva om ämnet verklig huvudman och kundkännedom. Under nästkommande år kommer verksamhetsutövare med ett befogat intresse ha möjlighet att elektroniskt och i realtid erhålla information om verklig huvudman i svenska aktiebolag, i enlighet med Penningtvättslagen.

Fram till och med idag har alla svenska aktiebolag som önskar ingå avtal med sk verksamhetsutövare som omfattas av Penningtvättslagen – t.ex. bank o finans, redovisning & revision, jurister, livförsäkring m.fl. – varit hänvisade till att uppge vem som är sina delägares ägare i flera led på undermåliga fysiska blanketter och skriva under denna blankett på heder och samvete. Denna "kundkännedomsprocess" skall verksamhetsutövaren inte bara göra när en affärsrelation etableras, utan denne skall återkommande söka svar om huruvida verklig huvudman har förändrats.

Detta tungrodda arbete fortgår idag hos de flesta verksamhetsutövare, trots att underlaget i bästa fall återger en ögonblicksbild. I värsta fall tvingas bolagen även underteckna blanketterna ”på heder och samvete”, trots att de är medvetna om att de omöjligen kan veta om eventuella ägarförändringar hos dina delägares ägare. På samma sätt kan ett bolag inte veta om huruvida ett fysiskt aktiebrev har överlåtits på en annan person, förrän denne anmäler förvärvet till bolaget.

För att göra detta arbete modernt och effektivt lanserarar NVR VerkligHuvudman.se som gör det möjligt för alla aktiebolag som för sin aktiebok hos NVR att rapportera en mindre delmängd av informationen i aktieboken (fysiska personer ägare som innehar >25% av aktier eller röster), samt organisationsnumret på det eller de aktiebolag som KAN ha fysiska personer som indirekt äger >25% av aktier eller röster i det förstnämnda aktiebolaget. Med tiden räknar NVR, som registerhållare, med att kunna sortera och presentera fullständig information om verklig huvudman i realtid till alla verksamhetsutövare med ett befogat intresse av denna information.

 

Henrik Kristensen – Ekon Dr, Fil Dr

Verkställande Direktör

Nordiska Värdepappersregistret AB (publ)

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal