E-post

Officiell adress: info@nvr.se
Försäljningsansvarig: sales@nvr.se
Teknisk support: support@nvr.se
Personer: fornamn.efternamn@nvr.se

Postadress

Nordiska Värdepappersregistret
Box 3116
S-400 10 Göteborg
Sverige

Besöksadress

Nordiska Värdepappersregistret
Kungsportsavenyn 21
Göteborg
Sverige

Ägare

Reguity Group AB (publ)

Organisationsnummer

556688-9316

Verkställande direktör

Henrik Kristensen
Telefon: +46 733 31 11 03

 

View Henrik Kristensen's LinkedIn profileView Henrik Kristensen's profile
 

Om Nordiska Värdepappersregistret

Nordiska Värdepappersregistret (NVR) är en operatör av värdepappersregistersystem för Nordiska kupongbolag (dvs aktiebolag som ej är avstämningsbolag och anslutna till ett centralt värdepappersregister). I Sverige finns det ca 400 000 kupongbolag.

Dagens praxis rörande administration av aktieböcker i kupongbolag är undermålig, och från Sveriges Regering har det vid flera tillfällen framförts ett stort behov av att modernisera lagstiftning så väl som praxis på området (se SOU 1998:47, SOU 2001:1). Det är inte så konstigt, då dagens lagstiftning i mångt och mycket bygger på hur de tekniska förutsättningarna såg ut i Sverige på slutet av 1800-talet. Mot den bakgrunden har det diskuterats ifall slopandet av aktiebrev (Aktieboksreformen) samt införandet av centrala aktieägarregister (Kontoreformen) för samtliga kupongbolag kan utgöra en tidsenlig lösning. Det är NVR:s övertygelse att Aktieboksreformen kommer att implementeras förr eller senare.

Det är mot bakgrund av ovanstående NVR grundades 2005. Behovet av den här typen av tjänster är idag stort men kommer med införandet av Kontoreformen att omfatta i princip samtliga kupongbolag och lägga grunden för en ny praxis. NVR är en aktiv part i den här utvecklingen, och bidrar med nytänkande och värdefulla tjänster som förenklar och förbättrar.

NVRs sigill

Lägg NVRs sigill på din egen sajt för att visa att bolagets aktier är anslutna till en kvalitetstjänst.

Kopiera följande kodsnutt och lägg in på din sajt.
Kontakta webbansvarig för din hemsida om du behöver hjälp.

<!-- NVR sigill --><a style="outline:none;border:none;" rel="external" href="https://www.nvr.se/"><img title="Bolagets aktier är anslutna till Nordiska Värdepappersregistret" alt="Bolagets aktier är anslutna till Nordiska Värdepappersregistret" style="border:0;width:100px;height:100px;" width="100" height="100" src="https://www.nvr.se/files/nvr-sigill.png" srcset="https://www.nvr.se/files/nvr-sigill.png 1x,https://www.nvr.se/files/nvr-sigill2x.png 2x" /></a>

Bolagets aktier är anslutna till Nordiska Värdepappersregistret
© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal