Orderbekräftelse Koncerntjänst

Tjänsten omfattas av allmänna villkor som finns publicerade på www.nvr.se


Nordiska Värdepappersregistret (”NVR”)
Org nr. 556688-9316 (Reguity Group AB)
Kungstorget 14
SE-411 10 Göteborg
Sverige

  500 kr /mån

  Fritt antal användare, aktieböcker pris/månad, enligt nedan

  Kontoadministratör

  Kontoadministratören kan lägga till ett fritt antal användare (kontomedlemmar) och observatörer  Beställare


  Faktureringsadress (om annan än ovan)