Via värdepappersportalen VPZ.se, lanserar Reguity Group en gratis depåtjänst för aktieägare i onoterade bolag. Därmed stärker företaget sin ställning som Nordeuropas ledande plattform för ägare och investerare i onoterade företag.
– Det känns väldigt roligt då vi brinner för att hela marknaden av uppfinnare, entreprenörer, investerare och ägare ska blomstra, säger Henrik Kristensen VD på Reguity Group AB.

Reguity Group erbjuder ägarregister-, depå- och kommunikationstjänster till fler än 5 000 publika och privata företag i Nordeuropa med ett sammanlagt marknadsvärde på cirka fyra miljarder euro och med fler än 50 000 aktieägare. Nu lanseras en depåtjänst för alla aktieägare i onoterade bolag via portalen VPZ.se. Depån är gratis och kopplad till person- eller organisationsnummer där du enkelt kan logga in via bank-ID. För alla som äger aktier i onoterade aktiebolag, och vars aktieböcker förs i någon av Reguity Groups aktiebokstjänster, finns innehaven i depån.
– Ägande i privata företag går mer mot en tillgångsklass som är tillgänglig för alla. Därför passar vår gratis depåtjänst för just administration av ägande i privata företag väldigt bra in, säger Henrik Kristensen VD på Reguity Group AB (publ).

Större behov av effektiva lösningar
En ökad medvetenhet om nackdelarna med att gå publikt för tidigt har gjort att allt fler företag valt att skjuta upp eller skrota planerna på att notera företagets aktier på en marknadsplats. Samtidigt satsar investerare mer än någonsin på privata företag med onoterade aktier. Det har lett till att Reguity Group vuxit snabbt och idag har ett inflöde av fler än 1500 nya företag per år till sina aktiebokstjänster.

Inledningsvis var främst institutioner och affärsänglar aktiva som investerare i privata företag, men i takt med ett växande antal crowdfunding-plattformar har privatpersoner och andra mindre investerare sökt sig till området.
– Det har lett till ett ökat behov av effektiva lösningar för att säkerställa och administrera ägande. Den växande skaran investerare inom området har även lett till ett ökat behov av depåadministration och kommunikationslösningar mellan ägare, investerare, företagsledning och styrelse, och det kan vi nu leverera, avslutar Henrik Kristensen.

REGUITY GROUP AB (publ)
Reguity Group AB (publ) är den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i Nordeuropa. Reguity Group erbjuder ett brett sortiment av digitala online/offline-verktyg och tjänster för aktieägare och portföljförvaltning samt finansieringsrådgivning för privata företag. Mer information finns på www.reguity.com

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Kristensen, CEO

Reguity Group AB (publ)

+46 (0)733-311103