Nyheter

Rekordtillströmning av nya kunder under sommaren 2021

By augusti 31, 2021No Comments

Det är mycket glädjande att konstatera att rekordmånga bolag har anslutit sig till någon av NVRs aktiebokstjänster under sommaren 2021. Jämfört med motsvarande period förra året är det en tillväxt på +382%.

 

Nordiska Värdepappersregistret (NVR) hjälper 10 000-tals små- och medelstora aktiebolag att snabbt och enkelt föra aktiebok online. NVR:s digitala aktiebok på nätet underlättar registreringar av transaktioner och emissioner, förberedelser inför bolagsstämma, hantering av aktiebrev och pantsättning, ägaranalys, rekonstruktion av förlorad aktiebok, samt erbjuder automatisk bevakning av aktieägarnas adresser. NVR:s digitala tjänster är uppbyggda kring vår stabila plattform för digitala aktieböcker som gör det enkelt för alla att göra rätt.

 

 

”Den accelererande ökningen av nya kunder följer en lång trend och visar tydligt att allt fler bolag både inser behovet och upptäcker hur lätt det är att göra rätt med NVR” säger Erik Kullgren, VD på Reguity Group AB (publ) som äger och driver bl.a. NVR.se och VPZ.se.

 

Om Reguity Group AB

Reguity Group AB bildades 2005 med ambitionen att göra det lika enkelt att investera i onoterade företag som det är i börsnoterade företag. Sedan dess har Reguity Group AB utvecklats till den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i norra Europa. Äger och driver bl.a. NVR.se och VPZ.se. Läs mer på: www.reguity.com

 

Kontaktinformation Reguity Group AB (publ):

Erik Kullgren -VD

erik.kullgren@reguity.com