Att distribuera 500 miljarder från Riksbanken via bankerna som lån till ägarledda små företag riskerar att verka kontraproduktivt genom att många ändå tvingas upprätta kontrollbalansräkning på grund av ökade skulder, alternativt tvingas i konkurs av samma anledning.

Reguity’s förslag på lösning:
• Konvertibellån, som vid behov kan konverteras till en prioriterade preferensaktier med återköpsklausul. Skapar flexibilitet och undviker behovet av kontrollbalansräkning och konkurser.
• Kan administreras i existerande digital infrastruktur tillgängligt hos Nordiska Värdepappersregistret (NVR.se + VPZ.se).
• Kan distribueras i samarbete med aktörer, t.ex. Almi Invest, Aspia, BDO, GrantThornton mf.l. som har regional/lokal närvaro och mycket god kännedom om ovan NVRs digitala infrastruktur.

Denna lösning skulle kunna ge företagen den flexibilitet om kommer att krävas och löser samtidigt behovet av likviditet och undvikandet av att behöva upprätta kontrollbalansräkning, då skulden skulle kunna konverteras till en preferensaktie med återköpsklausul, som stärker balansräkningen, samtidigt som den har förtur till framtida vinster.

Henrik Kristensen – Ekon Dr., Fil Dr
Verkställande direktör
Reguity Group AB (publ)