Nyheter

Stark digitaliseringstrend när nyföretagandet fortsätter att öka

By oktober 6, 2021No Comments

…fler företagare har insett vikten av en digital aktiebok som underlättar för bolagens styrelser att uppfylla Aktiebolagslagens krav …

 

Färsk statistik från Bolagsverket visar att antalet nyregistrerade aktiebolag i Sverige fortsätter att öka. Under september registrerades 6 461 nya aktiebolag vilket är 20,6% fler än motsvarande period 2020 och hela 71,2% fler än i augusti 2021. Totalt under året har hittills 45 014 nya aktiebolag registrerats vilket är en ökning med nästan 11% mot samma period 2020.

”Den starka trenden i nyföretagandet avspeglas även i vårt kundinflöde där vi ser ett stort antal nyregistrerade företag som väljer att använda någon av våra digitala aktiebokstjänster för sin aktiebok” säger Erik Kullgren, VD på Reguity Group AB (publ) som äger och driver bl.a. NVR.se och VPZ.se.

”Digitaliseringstrenden är något som förstärkts de senaste åren när fler och fler företagare har insett vikten av en digital aktiebok som underlättar för bolagens styrelse att uppfylla Aktiebolagslagens krav” fortsätter Erik.

”En trend vi även noterat de senaste åren är att banker, revisorer och andra verksamhetsutövare vill ta del av bolagens aktiebok som en del av kundkännedomsprocessen, KYC. Genom att föra sin aktiebok hos NVR kan företagaren med ett par enkla knapptryck distribuera en ägarförteckning i realtid till verksamhetsutövaren” avslutar Erik.

 

Om Reguity Group AB

Reguity Group AB bildades 2005 med ambitionen att göra det lika enkelt att investera i onoterade företag som det är i börsnoterade företag. Sedan dess har Reguity Group AB utvecklats till den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i norra Europa. Äger och driver bl.a. NVR.se och VPZ.se. Läs mer på: www.reguity.com

Kontaktinformation Reguity Group AB (publ):

Erik Kullgren – VD

erik.kullgren@reguity.com