Digital aktiebok med NVR

Nordiska Värdepappersregistret AB publ. (NVR) hjälper små- och medelstora företag att snabbt och enkelt föra aktiebok online. NVR:s digitala aktiebok på nätet underlättar registreringar av transaktioner och emissioner, förberedelser inför bolagsstämma, hantering av aktiebrev och pantsättning, ägaranalys, rekonstruktion av förlorad aktiebok, samt med automatisk bevakning av aktieägarnas adresser. NVR:s digital tjänster är uppbyggda kring vår stabila plattform för administration av aktieböcker som gör det enkelt för alla att göra rätt.

Fördelar med digital aktiebok

Med NVR:s aktiebok på nätet slipper du risken för otäcka överraskningar och oväntade kostnader som vanligtvis dyker upp när man har fullt upp med annat - t.ex. vid skatterevision, företagsförvärv, Euroclearanslutning eller börsintroduktioner. I tillägg till att skapa ordning och reda så förenklas administrationen avsevärt. NVR:s digitala aktiebok på nätet är en kostnadseffektiv tjänst och du kan prova gratis i en månad för att se ifall tjänsten passar dig och ditt företag. Vi hoppas att ditt företag skall vara ett i raden av 1000-tals framgångsrika bolag som väljer att föra sin aktiebok hos NVR! En utskrift av aktieboken som visar att den är förd hos NVR är en kvalitétsstämpel för ditt företag.

Säkert med aktieboken online

Med en digital aktiebok hos NVR får du en säker aktiebok som du har tillgång till närhelst du är online.

NVR:s aktiebok online har utvecklats med hög säkerhet som ledstjärna. NVR:s digitala tjänster utförs på så kallade raidade serverdiskar. Detta innebär att information sparas på fler än en serverdisk vid varje givet ögonblick. Om en server disk kraschar, finns informationen alltid tillgänglig på en annan serverdisk. Dessutom tas dagliga backuper och säkerhetskopior skapas löpande. Servrarna som hanterar NVR:s digitala tjänst för aktieboksadministration är fysiskt skyddade mot brand och stöld. NVR:s brandväggar och virusskydd hålls naturligtvis ständigt uppdaterade.

Som kund till NVR:s aktiebok online får bolaget ett eget användarnamn och lösenord som begränsar behörigheten till de som bolaget utser att vara administratörer. Ingen obehörig person kan därmed komma åt den information som bolaget för in i NVR:s digitala aktiebokstjänst.

Exempel på digital aktiebok

Oavsett om aktieboken är digital eller inte, så skall en aktiebok innehålla uppgifter om ägaren - personnummer, namn och adress - och aktierna skall numreras i en enda sammanhängande nummerserie. Det skall också framgå om rättigheterna på något sätt har begränsats, rösträtt, rätt till aktieutdelning, förbehåll m.m. Dessutom skall aktieboken föras på ett sådant sätt att man kan utläsa alla historiska förändringar som har skett.

Det är enkelt att föreställa sig att det inte behöver vara många förändringar eller delägare i ett bolag innan behovet av en digital aktiebok blir öppenbar. För att se ett exempel på hur en digital aktiebok ser ut, klicka här.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal