Koncerntjänst

För bolagskoncerner och investmentbolag

Kort om Koncerntjänst

NVR:s Koncerntjänst är en digital aktiebokstjänst för bolagskoncerner, investmentföretag och andra företagsgrupper som har ett behov av korrekt information om innehav och ägaruppgifter.

Med NVR:s Koncerntjänst säkerställer du att samtliga lagar och regel efterlevs (compliance) i hela koncernen, samtidigt som du hjälper dotterbolagen att skapa ”ordning och reda”. Oavsett om du representerar en rörelsedrivande koncern eller ett investmentföretag som har innehav i många onoterade företag så är NVR:s Koncerntjänst är modern, effektiv och tidsbesparande.

Modern

 • Aktiebok och ägarinformation tillgänglig online 24/7 både för koncernmodern och dotterbolagsledningen
 • Olika behörighetsnivåer, inklusive access för ledamöter och depåer till alla ägare
 • NVR bevakar kontinuerligt lagförändringar
 • Till skillnad från Excel eller annat lösbladssystem blir aktieboken rätt och den tappas inte bort

Effektiv

 • Intuitiv och användarvänlig
 • Full spårbarhet
 • Snabbare och mer korrekta registreringar
  • Aktier numreras korrekt
  • Kontroll vid emissioner, transaktioner etc
  • Alla olika sorters aktieslag
  • Alla möjliga corporate actions
  • Kräver inte expertkunskaper och är lätt att lära

Tidsbesparande

 • Snabbare registreringar och snabb access till information
 • Importera hela koncernen eller portföljen med en lista av organisationsnummer
 • Även i koncerner med enbart helägda dotterbolag, så finns det en komplexitet i att det är många bolag

Men det är inte bara digital aktiebok som du får till alla dotterbolagen, utan du kan enkelt utöka till NVR:s hela produktutbud, från digitala aktieböcker till kapitalanskaffningstjänster och digitala lösningar för incitamentsprogram.

Från så lite som 500 kr/mån kan din koncern vara igång redan idag med att digitalisera samtliga dotter- och intressebolag.

Digital aktiebok hjälper regelefterlevnad