Aktiedepå till dig som investerare

Enkel portföljhantering – Helt gratis för dig som investerar i onoterade aktiebolag

Översikt innehav

På VPZ.se, som också ägs och drivs av Reguity Group, hittar du din personliga värdepappersdepå. VPZ är en tjänst som är gratis för dig som är investerare. Där visas en sammanställning av de onoterade tillgångar som du äger. Du kommer att kunna se dina aktier, optioner och andra värdepapper eller rättigheter i de aktiebolag som har valt att föra bok över sina värdepapper hos någon av de aktiebokstjänster som Reguity Group äger och driver.

Om du vet med dig att du är delägare i fler onoterade aktiebolag än vad som visas i din depå så kan det bero på:

  1. Bolaget har ännu inte aktiverat aktieägartjänsten – kontakta bolaget och be dem aktivera aktieägartjänsten.
  2. Bolaget för ännu inte sin aktiebok eller optionsbok i NVR – kontakta bolaget och uppmana dem att välja NVRs tjänster för emittentbolag!
  3. Äger du dina aktier via eget bolag? Du kan ge dig själv fullmakt att se bolagets depå via rubriken ”Översikt” och rullgardinsmenyn ”Depå” och ”Lägg till konto”. För din säkerhets skull kommer en behörighetskontroll att ske mot Bolagsverket. Du här även möjlighet att dela ut fler fullmakter till fysiska personer som skall ha access till ägarbolagets aktiedepå.

Meddelanden

I din aktiedepå kan du mottaga meddelanden från de bolag som du är delägare i. Det kan vara ekonomiska rapporter, en god nyhet som bolaget vill dela med sig till dig om eller kanske en kallelse till ett kommande möte eller annan aktivitet.

Du blir också automatiskt notifierad om alla förändringar som på något sätt påverkar dina innehav – t.ex. nytt innehav som blir registrerat på dig eller aktier som du blir tilldelad genom uppdelning/split.

På samma sätt blir du automatiskt notifierad så fort det har skickats nya dokument till din depå.

Hur du väljer att bli notifierad, t.ex. e-post eller SMS, kan du ställa in under Mina inställningar.

Dokument

Bolagen som du är delägare i, har även möjlighet att skicka dokument som blir direkt tillgängliga i din aktiedepå. Så fort de har skickat ett dokument för ditt påseende kommer du bli notifierad om detta och ombedjas att logga in på din depå för att ta del av informationen.

Transaktioner

I din depå finner du inte bara en översikt över aktuella värdepappersinnehav, utan du kan även se samtliga historiska transaktioner som du har varit delaktig i. Detta gäller även innehav i bolag som du inte längre är delägare i.

På detta sätt får du din personliga investeringshistorik samlad på ett och samma ställe. Det hjälper dig att få en översikt och att komma ihåg vilka transaktioner som du skall rapportera till Skatteverket, med hjälp av K10 eller K12 blanketter. Vänligen notera att till skillnad från noterade värdepappersinnehav, så rapporterar Reguity inte automatiskt till Skatteverket.

Gratis aktiebok online till ditt egna bolag