AudiThor

NVR:s lösning för revisionskontroll – Gratis för revisorer

Kort om AudiThor

AudiThor är en tjänst som underlättar ditt granskningsarbete avseende klientbolagets förvaltning, mer specifikt klientbolagets lagstadgade ansvar att föra en korrekt aktiebok i enlighet med Aktiebolagslagens ”skall” krav.

  • AudiThor ger dig, som revisor, automatiskt access till alla aktiebolag som du skall granska. På detta sätt kan både du och bolagen spara massor av tid. Istället för att årligen ägna tid åt att fråga efter och samla in uppdaterade kopior av bolagens aktieböcker kan du enkelt finna det du behöver i inloggat läge.
  • Men det är inte bara tidsbesparing i själva insamlandet av informationen, AudiThor underlättar även  själva granskningsarbetet. Istället för en mängd olika svårtolkade format, hittar du aktieböcker i ett standardiserat lättförståeligt format. Alla förändringar är spårbara och du vet att det enbart finns EN digital aktiebok. Aktieböcker som förs i Word eller Excel tenderar ju ofta antingen försvinna eller finnas i många olika versioner!
  • AudiThor underlättar även för revisionsbyråns KYC, då AudiThor ger dig access till mer detaljerad ägarinformation än en enkel slagning om verklig huvudman

Genom att logga in med Bankid på NVR.se, kommer samtliga aktiebolag som skall revideras att listas. Det kommer då klart och tydligt framgå vilka av dessa bolag som har en digital aktiebok och vilka som ännu saknar det. Det är också enkelt att exportera och spara pdf utskrifter. Genom att uppgradera till AudiThor premium kan du även enkelt dela ut fullmakter till dina assistenter, som då snabbt och effektivt kan samla in information för vidare kontroll.

I grundutförande är AudiThor en gratistjänst, som blir allt alltmer värdefull för dig ju fler av dina bolag som har digitala aktieböcker. Är du revisor? Testa gärna tjänsten idag!

Även byråns aktiebok bör vara digital