Byråtjänst

NVR:s lösning för advokatbyrå, redovisningsbyrå eller annan organisation

Beställ Byråtjänsten

Vill du veta mer? Boka demo

  Kort om Byråtjänst

  NVR:s Byråtjänst är en digital onlinetjänst för advokatbyråer, redovisningsbyråer, private equity administratörer eller andra organisationer som har vilja och förmåga att bistå sina klienter med att föra aktiebok.

  Det fungerar oftast inget vidare när mina kunder försöker lösa det själva. Om de inte slarvar bort aktieboken, så finns den i massor av olika versioner och i slutändan vet man inte vilken som är den rätta.

  Med NVR:s Byråtjänst hjälper du dem att klara krav på lag- och regelefterlevnad, samtidigt som du hjälper dem att skapa ”ordning och reda”. NVR:s Byråtjänst är modern, effektiv och lönsam.

  Modern

  • Aktiebok och ägarinformation tillgänglig online 24/7 både för byrån och kunden (Hjälper även byråns egna KYC)
  • Olika behörighetsnivåer, inklusive observatörsrättigheter och depå till ägarna
  • NVR bevakar kontinuerligt lagförändringar
  • Single source of truth. Till skillnad från Excel eller annat lösbladssystem blir aktieboken rätt och den tappas inte bort

  Effektiv

  • Intuitiv och användarvänlig
  • Enkelt att ladda upp hela klientstocken och hantera kundnummer
  • Alla sorters aktier stam, A, B, C, pref eller andra
  • Hanterar röstvärden och hembud/förbehåll
  • Ägare av aktier kan vara svenska eller utländska privatpersoner, svenska eller utländska företag, eller varför inte ett försäkringsbolag
  • Alla tänkbara sorters corporate actions, som emissioner, återköp, uppdelning med mera
  • Snabbare och mer korrekta registreringar
   • Aktier dateras och numreras korrekt
   • Kontroll vid emissioner, transaktioner etc
   • Full spårbarhet
   • Kräver inte expertkunskaper och är lätt att lära

  Lönsam

  • Sparar tid för byrån – snabbare registreringar, snabb access till information
  • Bolag med få ägare kostnadsfritt
  • En definierad tjänst för nya intäkter, som kan genereras under lågsäsong
  • Lätt att sälja – det är trots allt straffsanktionerat för kunden att göra fel

  Men det är inte bara digital aktiebok som du kan erbjuda dina kunder, utan du kan enkelt bygga på med NVR:s hela produktutbud, från aktiebok online till  optionsböcker och kapitalanskaffningstjänster.

  Från så lite som 500 kr/mån kan din byrå vara igång redan idag med att erbjuda alla dina aktiebolagskunder onlinetjänster som är moderna, effektiva och lönsamma. Du importerar enkelt hela klientstocken med en lista av organisationsnummer. Självfallet kostar det inget extra att lägga till fler byråanvändare, utan alla kan vara delaktiga i att hjälpa byråns klienter.

  Digital aktiebok ger ordning och reda