Koncerntjänst

För bolagskoncerner och investmentbolag

Beställ koncerntjänsten

Vill du veta mer? Boka demo

  Kort om Koncerntjänst

  NVR:s Koncerntjänst är en digital aktiebokstjänst för bolagskoncerner, investmentföretag och andra företagsgrupper som har ett behov av korrekt information om innehav och ägaruppgifter.

  Med NVR:s Koncerntjänst säkerställer du att samtliga lagar och regel efterlevs (compliance) i hela koncernen, samtidigt som du hjälper dotterbolagen att skapa ”ordning och reda”. Oavsett om du representerar en rörelsedrivande koncern eller ett investmentföretag som har innehav i många onoterade företag så är NVR:s Koncerntjänst är modern, effektiv och tidsbesparande.

  Modern

  • Aktiebok och ägarinformation tillgänglig online 24/7 både för koncernmodern och dotterbolagsledningen
  • Olika behörighetsnivåer, inklusive access för ledamöter och depåer till alla ägare
  • NVR bevakar kontinuerligt lagförändringar
  • Till skillnad från Excel eller annat lösbladssystem blir aktieboken rätt och den tappas inte bort

  Effektiv

  • Intuitiv och användarvänlig
  • Full spårbarhet
  • Snabbare och mer korrekta registreringar
   • Aktier numreras korrekt
   • Kontroll vid emissioner, transaktioner etc
   • Alla olika sorters aktieslag
   • Alla möjliga corporate actions
   • Kräver inte expertkunskaper och är lätt att lära

  Tidsbesparande

  • Snabbare registreringar och snabb access till information
  • Importera hela koncernen eller portföljen med en lista av organisationsnummer
  • Även i koncerner med enbart helägda dotterbolag, så finns det en komplexitet i att det är många bolag

  Men det är inte bara digital aktiebok som du får till alla dotterbolagen, utan du kan enkelt utöka till NVR:s hela produktutbud, från digitala aktieböcker till kapitalanskaffningstjänster och digitala lösningar för incitamentsprogram.

  Från så lite som 500 kr/mån kan din koncern vara igång redan idag med att digitalisera samtliga dotter- och intressebolag.

  Digital aktiebok hjälper regelefterlevnad