MarketMaker

MarketMaker – NVR’s sekundärmarknadslösning – Lanseras Q1 2021

Kort om MarketMaker

Med NVR:s MarketMaker kan du rikta erbjudanden om att sälja existerande värdepapper till andra. Ditt motiv till att avyttra existerande värdepapper kan vara olika som t.ex. att sprida ägandet i ditt bolag ytterligare eller det kan till och med vara att du vill erbjuda att ge bort aktier gratis.

Det är också ganska vanligt förekommande att transaktioner sker i så kallade Special Purpose Vehicle (SPVs), d.v.s. bolag som skapats i syfte att äga aktier i ett målbolag. I dessa fall är det då vanligt att teckningserbjudande sker i värdepapper som redan är emitterade.

Du har möjlighet att formulera riktade erbjudanden med alla sorters värdepapper:

  • aktier (stam, A, B, pref eller annan aktieslag)
  • optioner (teckningsoptioner, personaloptioner)
  • warrents
  • obligationer
  • konvertibler

I ett inledande skede kommer sekundärhandel enbart tillåtas om detta sker i aktivt samarbete mellan emittenten, dvs bolaget som ursprungligen har utgett värdepappret, och den eller de ägare som avser att avyttra. Du kommer också att ha möjlighet att uppge om erbjudandet sker i samarbete med etablerade fondkommissionärer, emissionsinstitut, corporate finance firmor eller crowdfunding operatörer. Planerad lansering Q1 2021.

Digital aktiebok ger säkrare transaktioner