Prislista

Detaljerad prislista över NVR:s abonnemang och tjänster

nvr logo

Digital aktiebok (Freemium):

Vår freemium tjänst hittar du på adressen GratisAktiebok.se. Detta är en enklare version av NVR som är helt kostnadsfri.

NVR:s digitala aktiebok (Premium):

En årlig abonnemangsavgift utgår per anslutet aktiebolag och eventuell extra tjänst, enligt vad som anges nedan. I avgiften ingår tillgång till teknisk support enligt vad som närmare anges i allmänna villkor för abonnemang av NVR:s systemtjänst för aktieboksadministration.

ANTAL AKTIEÄGARE AKTIEBOKSTJÄNST PRIS/MÅNAD
Max 3 st Begränsad 49 kr eller Gratis (med begränsad funktion)
Max 10 st Begränsad 99 kr
Max 20 st Begränsad 199 kr
Max 40 st Begränsad 299 kr
Max 100 st Begränsad 399 kr
Full tjänst Obegränsad 499 kr
EXTRA ABONNEMANGSTJÄNSTER
Extra administratör 0 kr/månad (kräver full tjänst)
Extra observatör 0 kr/månad (Gratis)
VPZ depå till alla ägare 0 kr/månad (Gratis)
Registrator

(NVR för aktiebok åt kund)

  • Basnivå € 100/månad – inkluderar jourkontakt och 30 min/månad tidbank. Ytterligare registrering rörligt enligt nedan.
  • Individuellt anpassad servicenivå, enligt offert.
ÖVRIGA TJÄNSTER
Registreringar, kunskapssupport och enklare konsulttjänster 1 450 kr/h (minimum 15 min)
Registreringar debiteras med 3 min per aktiepost och ny delägare
Rådgivning, analys och avancerade konsulttjänster, t.ex. rekonstruktioner 1 950 kr/h (minimum 15 min)
Utbildning och föredrag 14 000 kr/tillfälle
ÖVRIGA PRODUKTER
Optionsbok och andra derivatböcker
  • 6 950 SEK för första derivatboken
  • 3 000 SEK för ytterligare böcker, vid fulltjänst i NVR.se eller Byråkund
FundRacer
  • € 20 per tecknare (riktad kampanj), eller
  • 3% på insamlat kapital (öppen kampanj), eller
  • € 795 (öppen kampanj, teckning sker hos dig)
MarketMaker
  • Från € 20 per tecknare (riktad kampanj), eller
  • 3% på insamlat kapital (öppen kampanj)
Byråtjänst Från 500 kr/mån
Koncerntjänst Från 500 kr/mån
AudiThor Freemium
DirectThor Freemium

Övriga avgifter:

Fakturaavgift om 35 kr per faktura tillkommer till alla fakturor. Lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr påförs automatiskt om faktura ej betalas inom 30 dagars kredittid. Dessutom debiteras dröjsmålsränta med 2 procent per månad. Underlåter kundbolaget att betala faktura trots påminnelse, kommer inkassoavgifter att påföras.

Prövotid:

Kunden äger rätt att under 30 dagar bruka tjänstens basfunktionalitet kostnadsfritt. Därefter måste kunden välja att teckna ett abonnemang för att bruka tjänsten. Kund med 1-3 aktieägare har en möjlighet att välja att använda NVR gratis, med begränsad funktionalitet. Denna period upphör när antalet aktieägare överstiger 3 stycken, alternativt när kunden väljer att teckna ett riktigt abonnemang. Skulle kund med fler än 3 delägare avstå från att teckna ett abonnemang efter prövotidens utgång anses anslutningen av bolaget vara avslutat och kunden äger ej tillgång till tjänsten efter prövotidens utgång. Erbjudande om kostnadsfri prövotid kan enbart utnyttjas en gång per kund (aktiebolag). För det fall kundens abonnemang upphör och kunden efter en kortare eller längre period tecknar ett nytt abonnemang utgår avgift redan från den dag återanslutningen sker.

Samtliga priser ovan anges exklusive moms och debiteras i SEK.

Har du några frågor?

På NVR:s webbplats finns beskrivningar så att du vid behov själv kan rekonstruera historiken i ditt bolags aktiebok. Läs mer här.

Önskar du anlita NVR för hjälp med rekonstruktion och registrering så hjälper vi gärna till. Kontakta oss via e-post: support@nvr.se eller via formuläret.