Registreringstjänster

Equity made simple – Vi hjälper dig så att det blir rätt

Kontakta oss

Aktiebokföring

Vill du ha hjälp att föra aktiebok?

Antingen kan du anlita oss att göra arbetet, eller så kan vi rekommendera en advokat- eller redovisningsbyrå nära dig. Men om du väljer oss, så är du mer än välkommen och vi lovar att hjälpa dig skyndsamt efter bästa förmåga.

Så har skulle det gå till:

I tillägg till ordinarie tjänst kan en Kund till NVR välja att låta NVR löpande registrera förändringar i Kundens aktiebok, dvs registrera de förändringar som Kunden anmäler till NVR. Kunden och NVR ingår avtal om denna tilläggstjänst genom att Kunden ger NVR detta uppdrag i enlighet med NVRs ordinarie prislista, samt att NVR accepterar att utföra uppdraget. Denna ömsesidiga accept kan ske via e-post korrespondens.

Löpande process

Kunden utser en eller flera personer som är den exklusiva kanal för  kommunikation mellan Kund och NVR om Kundens aktiebok och dess innehåll. Det är således enbart på direkt anmodan från denna person/personer som NVR registrerar förändringar i aktieboken.

Dessa personer skall också ha egna personliga inloggningsuppgifter (så kallad observatörsrättighet) till NVR-tjänsten, så att de löpande kan kontrollera att NVR bokar de förändringar som NVR har blivit instruerade att registrera. Detta är centralt för att Kunden skall kunna uppfylla sitt ansvar i enlighet med Aktiebolagslagen.

Oavsett om Kundens VD och/eller Styrelseordförande har namngetts som exklusiv kanal för kommunikation mellan Kund och NVR, så har dessa personer alltid rätt att ge NVR instruktioner om att registrera förändringar i Kundens aktiebok. Kundens VD och Styrelseordförande bör ha egna personliga inloggningsuppgifter till NVR-tjänsten.

Aktieägare och externa intressenter

All kommunikation om aktieboken och dess innehåll till och från aktieägare eller eventuellt andra externa intressenter skall ske via Kunden. T.ex. blir NVR kontaktad av aktieägare som vill anmäla en aktieöverlåtelse, så skall denne hänvisas till Kunden. Eller blir NVR kontaktad av aktieägare eller annan person om att få ta del av aktieboken, så skall denne, på samma sätt, hänvisas till Kunden.

Uppsägning

Uppsägning av denna tilläggstjänst sker genom skriftligt meddelande via e-post, med en ömsesidig uppsägningsperiod om en (1) kalendermånad.

Konsulttjänster

Kan vi hjälpa dig med något?

Du kan självklart också anlita oss för konsultuppdrag, som till exempel:

  • hjälp att rekonstruera aktiebokshistorik
  • svar på frågor som börjar med vad, hur eller var
  • registrera omfattande förändringar eller
  • för utbildningstillfällen

Om du upplever att det är något som du vill ha hjälp med, tveka inte att kontakta oss via sales@nvr.se.

Prioriterad support

Inkluderat i samtliga tjänster, ingår teknisk support via e-post, där du t.ex. gör oss uppmärksamma på att någon av våra funktioner inte fungerar som avsett.

Om du vill ha hjälp fortare, så kan du teckna en tilläggstjänst för prioriterad support via telefon. Då kan vi även hjälpa dig med frågor som börjar med: hur, när, var.

Utan detta tilläggsavtal, hänvisas övriga kunder till beskrivande text på webbplatsen, alternativt till våra konsulttjänster, se ovan.

Med aktiebok online får du ordning och reda